1_lovre_jaksic_skulpture_karijatide_bijeli_brački_kamen

anđeo skulpture od kamena