2_lovre_jaksic_anđeo_skulpture_bijeli_brački_kamen1

karijatide skulpture od kamena